సింధు నాగరికత

ఇది కేవలం డెమో టెస్ట్ మాత్రమే ఇలాంటి 1200 టెస్టులు ప్రతి టాపిక్ మీద మరియూ 30 గ్రాండ్ టెస్టులు మీరు తీస్కొనే కోర్సుని బట్టి ఉంటుంది ... ఆసక్తి కలవారు ఈ క్రింది నంబర్ కి కాల్ చెయ్యగలరు
9492614463

 1. నగర విప్లవం ఏ యుగంలో వచ్చింది ?
  Option C
  Explanation

    2. హరప్ప - మొహంజొదారో నాగరికతలు కనుగొన్న విషయాన్ని సర్. జాన్ మార్షల్ ఈ క్రింద పేర్కొన్న నగరం లో ప్రకటించాడు ?
  Option C
  Explanation

   


 3. హరప్పా - మొహంజొదారో నాగరికతను మూల భారతీయ నాగరికత అని వర్ణించిన పండితుడు ?
  Option D
  Explanation

   


 4. 1990-91 లో ధోలవీర (గుజరాత్ లోని కచ్ ప్రాంతం ) లో సింధు నాగరికత శిధిలాలను కనుగొన్న పురావస్తు శాస్త్రవేత్త ?
  Option A
  Explanation

   


 5. సింధూ నాగరికత అనే పదాన్ని ఉపయోగించిన తొలి పురావస్తు శాస్త్రవేత్త ?
  Option B
  Explanation

   


 6. జతపరచండి ?
  1) కాలీబంగన్ ( ) ఎ) పంజాబ్
  2) మెహంజొదారో ( ) బి) రాజస్థాన్
  3) హరప్పా ( ) సి) గుజరాత్
  4) సుర్కోటోడా ( ) డి) సింధూ
  Option D
  Explanation

   


 7. సింధూ ప్రజలు పండించిన రెండు ప్రధాన పంటలు ?
  Option C
  Explanation

   


 8. సింధూ ప్రజలు ఆరాధించిన దేవత /దేవుడు ?
  Option D
  Explanation

   


 9. సింధు నాగరికత కాల నిర్ణయాన్ని ఈ పద్ధతిలో కొనసాగించారు ?
  Option A
  Explanation

   


 10. నేటికి కనుగొన్న హరప్పా నాగరికత స్థావరాలలో ఎక్కువ దక్షిణంగా ఉన్న స్థావరం ?
  Option C
  Explanation

   


 11. ఆచార్య యస్.ఆర్.రావు ఇక్కడ త్రవ్వకాలు నిర్వహించారు ?
  Option D
  Explanation

   


 12. సింధు నాగరికత ఈ యుగానికి చెందినది ?
  Option D
  Explanation

   


 13. సింధూ ప్రజలు మధ్య ఆసియాలోని ఈ దేశం తో విదేశీ వ్యాపారాన్ని కొనసాగించారు ?
  Option C
  Explanation

   


 14. సింధూ నాగరికతకు చెందిన అతిపెద్ద డాక్ యార్డ్ ఇచ్చట కలదు ?
  Option B
  Explanation

   


 15. రావి నది ఒడ్డున కేంద్రీకృతమై ఉన్న సింధు నాగరికత స్థావరం ?
  Option A
  Explanation

   


 16. హరప్పా వద్ద జరిపిన త్రవ్వకాలలో బయల్పడిన ముద్రికల్లో ఉన్న బొమ్మల ఆకృతి లిపికి లిపి శాస్త్రజ్ఞులు ఇచ్చిన పేరు ?
  Option B
  Explanation

   


 17. లోథాల్ ఓడ రేవు ఈ నదుల మధ్య కేంద్రీక్లృతమై ఉన్నది ?
  Option D
  Explanation

   


 18. సుక్త జెండోర్ ,బాలకోట్ ,అళాదినో అనేవి సింధూ నాగరికత కలానికి చెందిన ?
  Option A
  Explanation

   


 19. చాన్ హుదారో వద్ద త్రవ్వకాలు నిర్వహించినవారు ?
  Option D
  Explanation

   


 20. సింధూ నాగరికత కేంద్రాలలో అధిక పరిశ్రమలు గల కేంద్రం ?
  Option B
  Explanation